Bật/Tắt tin nhắn và thông báo

Bật tin nhắn và thông báo để bạn được chăm sóc hàng ngày và Tắt bất cứ khi nào bạn muốn. Sau khi đã Bắt đầu sử dụng Đậu Care Bật/Tắt t...Xem thêm

Chọn chăm sóc theo tuần thai

Tuần thai càng chính xác thì bạn càng được chăm sóc hàng ngày tốt hơn. Sau khi đã  Bắt đầu sử dụng Đậu Care Chọn chăm sóc theo tuần th...Xem thêm

Bắt đầu sử dụng Đậu Care

Tham gia cộng đồng các Bố Mẹ khác trên Đậu Care bằng tài khoản Messenger của bạn Trên ứng dụng Messenger Bắt đầu sử dụng Đậu Care trên...Xem thêm

Chăm sóc Mẹ và Bé cùng Đậu Care

Nhấn vào nút Gửi đến Messenger để tham gia cùng các Bố Mẹ khác chăm sóc Mẹ và Bé mỗi ngày theo từng tuần thai