Có lần tìm mãi không thấy đống dép đi trong nhà đâu, hoá ra con tui đã ném chúng vào

Có lần tìm mãi không thấy đống dép đi trong nhà đâu, hoá ra con tui đã ném chúng vào
Có lần tìm mãi không thấy đống dép đi trong nhà đâu, hoá ra con tui đã ném chúng vào...tủ lạnh.
Xem thêm: https://www.daucare.com/app?ref=37660472&utm_source=4437675243
-----
Nhà Đậu - Mua sản phẩm tốt nhất cho Mẹ Bầu: https://www.nhadau.com.vn/?utm_source=4437675243
-----
Đậu Care - Kiến thức chăm sóc Mẹ Bầu theo tuần thai: https://www.daucare.com/?utm_source=4437675243
-----
Đậu Box - Đăng ký box mang thai tiết kiệm theo tháng: https://www.daubox.com/?utm_source=4437675243
-----
🤰 Nhà Đậu chăm sóc cho Mẹ Bầu
☎️ Hotline 0868827394
🏠 54/44 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
-----
#NhàĐậu #bầu #bầuxinh #bầubí #mangthai #mẹbầu #landaulamme #mebauangi #mẹvàbé #mevabe #momtobe #pregnancy #pregnant #embecuame #thainhi #mẹ #beingmom #healthysnack #mẹbỉmsữa #mebimsua #daucare