Menu cố định

Menu cố định cho phép bạn dễ dàng chuyển đến nhanh một chủ đề trên Đậu Care vào bất kỳ lúc nào.

Menu cố định

Bạn cũng tìm được Menu cố định bằng cách chọn nút màu xanh dưới cùng bên phải.