Bắt đầu với Đậu Care

Đã đến lúc chăm sóc Mẹ Bầu với kiến thức theo từng tuần thai của Đậu Care. Hãy bắt đầu chăm sóc ngay hôm nay.


Đậu Care là gì?

- Đậu Care là một chatbot cung cấp kiến thức giúp Bố Mẹ chăm sóc Mẹ Bầu trong quá trình mang thai từ 0 đến 9 tháng.

- Đậu Care có thể tuỳ chỉnh cá nhân hoá theo từng tuần thai để đảm bảo kiến thức hữu ích nhất cho Bố Mẹ.

- Các kiến thức của Đậu Care bao gồm: Kiến thức mang thai, Sự phát triển của Bé, Sự thay đổi của Mẹ, Hướng dẫn bổ sung các chất dinh dưỡng, Nhạc thai giáo, Hướng dẫn khắc phục các triệu chứng mang thai, Theo dõi cân nặng phù hợp...

- Đậu Care lý tưởng dành cho Mẹ Bầu đang mang thai muốn chăm sóc bản thân và thai nhi hoặc Bố có vợ đang mang thai muốn chăm sóc vợ và thai nhi.


Làm thế nào để bắt đầu với Đậu Care?

Bắt đầu với Đậu Care

1. Click vào Gửi đến Messenger.

2. Bắt đầu tuỳ chỉnh tuần thai của bạn.