Bắt đầu sử dụng Đậu Care

Bắt đầu sử dụng Đậu Care

Tham gia cộng đồng các Bố Mẹ khác trên Đậu Care bằng tài khoản Messenger của bạn

Trên ứng dụng Messenger

Bắt đầu sử dụng Đậu Care trên Messenger
1. Tìm kiếm fanpage Nhà Đậu
2. Nhấn vào nút Bắt Đầu - Get Started
3. Nhấn vào nút Menu ở góc dưới cùng bên phải để nhìn thấy các tuỳ chọn
4. Nhấn vào nút Chăm sóc hôm nay để xem thông tin chăm sóc hôm nay

Trên website daucare.com

Bắt đầu sử dụng Đậu Care
Bắt đầu sử dụng Đậu Care trên daucare.com
1. Truy cập website daucare.com
2. Nhấn vào nút Gửi đến Messenger để xem thông tin chăm sóc hôm nay trên Messenger

Để nhận được sự chăm sóc hàng ngày tốt nhất

Bạn có thể giúp chúng tôi biết nội dung nào là hữu ích:
- Nhấn vào nút Hữu ích để đánh giá nội dung hữu ích
- Nhấn vào nút Chưa hữu ích để đánh giá nội dung chưa hữu ích
Theo mặc định, bạn sẽ chưa có thông tin tuần thai. Tuỳ thuộc vào tuần thai hiện tại của bạn, bạn có thể nhấn vào nút Tuỳ chỉnh để chọn Tuần thai và Ngày phù hợp. Tuần thai càng chính xác thì bạn càng nhận được nội dung phù hợp hơn.